LỜI TỰA

Có phút giây nào Bạn lắng lòng SUY TƯ CUỘC ĐỜI để tìm thấy ý nghĩa đích thật của đời sống không ?

Kinh Thánh chép : « Một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm ». Quả thật, 100 năm của MỘT ĐỜI NGƯỜI trước mắt Chúa rất là ngắn ngủi và chóng qua, như bóng câu lướt qua bên thềm, hay hạt sương tan đi trong nắng sớm.

Qua NHỮNG CHẶNG ĐUỜNG NHÌN LẠI cuộc đời mình, có khi nào Bạn nhận biết những ơn lành mà Chúa đã ban cho mình không ?

Bạn có biết không ? Vì yêu thương nhân loại đang đắm chìm trong màn đêm tội lỗi, mà Chúa Jêsus đã giáng sinh làm người, chịu chết trên thập tự giá, để chuộc tội cho nhân loại. NƠI ĐỒI GÔ-GÔ-THA ngoài thành Giê-ru-sa-lem của xứ Do Thái ngày xưa, Chúa Jêsus đã vui mang thập tự vì Bạn và tôi, và Ngài đã phục sinh cách khải hoàn để làm Cứu Chúa duy nhất của nhân loại.

Có khi nào Bạn suy nghĩ đến nhu cầu TÂM LINH của mình không ? Chúa Jêsus từng dạy rằng : Loài người sống chẳng phải chỉ có nhu cầu thể xác mà thôi, nhưng còn có nhu cầu tâm linh nữa. Ngài vẫn luôn yêu thương Bạn, và tha thiết khuyên mời Bạn hãy đến với Ngài để được thỏa mãn khát vọng tâm linh.

Bạn hãy mau mau TÌM ĐẾN CỨU CHÚA, và thưa với Chúa Jêsus rằng : CON TIN, CHÚA ƠI !, con tin Ngài là Cứu Chúa của linh hồn con, chỉ có NGÀI LÀ VẦNG ĐÁ để linh hồn con nương náu vững an muôn đời.

Trong những PHÚT GIÂY NGUYỆN CẦU, Bạn và tôi cũng hãy nhớ đến đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta, mà thưa với Chúa rằng :

Lạy Cha yêu thương, XIN CHA THƯƠNG DÂN TỘC CON, xin Cha soi sáng dân tộc con, cho họ sớm nhận biết CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG cứu rỗi duy nhất, đưa dẫn họ đến cùng Cha Thiên Thượng, để vui sống đời đời trên Thiên Đàng phước hạnh.

A-men !


Nghe trọn bộ:


Nghe CD:


  Lời Tựa

download
01 Suy Tư Cuộc Đời

download
02 Một Đời Người

download
03 Những Chặng Đường Nhìn Lại

download
04 Nơi Đồi Gô-gô-tha

download
05 Tâm Linh

download
06 Tìm Đến Cứu Chúa

download
07 Con Tin, Chúa Ơi !

download
08 Ngài Là Vầng Đá

download
09 Phút Giây Nguyện Cầu

download
10 Xin Cha Thương Dân Tộc Con

download
11 Chúa Là Con Đường

download
Joomla templates by a4joomla