Biết bao kỷ niệm thân thương, 
Thánh Kinh Khóa Tiểu Học Đường ngày xưa, 
Mình cùng Thanh Mỹ sớm trưa, 
Trao dồi Lời Chúa mong vừa lòng Cha,

Thời gian thắm thoát trôi qua, 
Trời Âu, đất Á, mình xa ngàn trùng, 
Dặn lòng theo Chúa thủy chung, 
Tạ ơn Chúa vẫn ở cùng chúng ta, 
Tận trung hầu việc Chúa Cha, 
Mão triều Chúa thưởng ngày Cha gọi về.

Nhớ ngày Mỹ đến Ba-lê, 
Những mong tìm hỏi thăm về bạn xưa, 
Nói sao tình bạn cho vừa, 
Được tin Thanh Mỹ mới vừa ngủ yên, 
Tớ trung nhận mão triều thiên, 
Vinh quang phước hạnh nơi miền vĩnh sinh.

Giờ đây trên bước linh trình, 
Dặn lòng trung tín cho mình gặp nhau.

Vô cùng thương tiếc Bạn Đinh Thị Thanh Mỹ.

Triệu Thị Mỹ Hạnh 27-05-2011, Thụy Sĩ

Joomla templates by a4joomla