Nhiều lần
Cha tôi thương bảo
Hãy tránh!
Men thuốc rượu chè
Nhiều lần
Mẹ tôi thương bảo
Hãy tránh!
Ma túy xì ke

Ăn chơi hoang đàng
Ở chổ lầm than
Vơ vét tài sản
Mua vui thú trần
Tuyết trắng phủ phàng
Thiệt hại đời tôi
Khi điếu thuốc tàn
Linh hồn u minh

Buồn thảm,
Luông tuồng
Đưa tôi
Vào nơi tối tăm
Lời cha,
Lời mẹ
Khuyên tôi,
Tôi đành lãng quên

Nhìn lại hoàng hôn
Từ khi phớt đời
Gia đình tan vỡ,
Cha mẹ nát lòng
Người thân cách ly,
Bạn bè bỏ đi

Xác hồn dật dờ
Sống dường như chết
Đời như đã hết
Hy vọng biến tan
Lòng buồn tự hỏi:
Ai cứu hồn thân?

Hôm nay tâm linh
Tôi được chữa lành
Quãng đời còn lại
Nguyện làm chứng nhân
Hôm nay tâm linh
Tôi được chữa lành
Tình Yêu Cứu Chúa
Cao cả dường bao

 

Vô Danh Khắc

 

Joomla templates by a4joomla