Tình Cha ôi quá nhiệm mầu
Không gian dẫu mấy, không sao sánh bằng
Mùa đông biết bấy nhiêu lần
Mùa đông lại đến thêm phần nhớ thương

Vì con Chúa bỏ Thiên Đường
Cảm ơn Chúa đã khiêm nhường phó thân
Cảm ơn Chúa đã lâm trần
Để Đêm Huyền Diệu in hằn thời gian

Xuân sang dẫu có hoang mang
Dẫu đời chìm lặng mênh mang sóng cuồn
Có Cha cùng sớt giọt buồn
Cùng nêm mật đắng, cùng chia ngọt bùi

Biết Tình Chúa mãi không nguôi
Ý Tình Thiên Chúa ngàn đời không thay
Xin Cha dẫn dắt con đây
Bước vào năm mới trong tay Chúa hoài

 

Vô Danh Khắc

Joomla templates by a4joomla