Tôi nhìn xem đời tôi ô uế
Trong trại tù địa ngục trần gian
Có phải đâu kiếp sống nghèo nàn
Nhưng vì thiếu tình yêu Thiên Chúa

Vì tôi thiếu tình yêu Thiên Chúa
Nên lạc đường vào hố tử thần
Bao bóng tối tôi dẫm trên chân
Đời bể khổ lòng tôi cô quạnh

Đời bể khổ lòng tôi cô quạnh
Thân, xác, hình, như kẻ lưu manh
Chúa hằng khuyên tôi với lòng thành
Mau bước theo tình yêu Thiên Chúa

Mau bước theo tình yêu Thiên Chúa
Dâng ngôi lòng cho Chúa trị vì
Bao sầu tư Chúa sẽ xóa đi
Vì chân lý là nguồn hy vọng

Vì chân lý là nguồn hy vọng
Dẫn dắt ta đến chốn an lành
Trong tay Chúa vạn vật đều xanh
Tình (yêu) Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc

Tình (yêu) Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc
Mà người đời tìm kiếm từ lâu
Chỉ Giê-xu lưỡng quốc nhịp cầu
Cho ta được vào nơi đất hứa

Nếu cho tôi con đường chọn lựa
Nguyện đời tôi với Chúa Hy Sinh

 

Vô Danh Khắc

Joomla templates by a4joomla