Có một mục sư nọ lái xe quá tốc độ, bị cảnh sát chặn lại. Mục sư bực bội, hỏi cảnh sát có phải Cơ Đốc nhân không, anh ta đáp phải, thì mục sư bèn trưng dẫn Phúc Âm ra biện luận:

- Chúa Jêsus dạy là phải tha 70 lần 7 mà tôi mới vi phạm lần đầu ...

Anh cảnh sát mỉm cười, vừa đưa giấy

phạt vừa nói:
- Hãy về đi và đừng phạm tội nữa.

(câu Chúa Jêsus nói với người đàn bà ngoại tình trong Giăng 8:11)

(Sưu tầm)

Joomla templates by a4joomla