download mp3


 1. Giê-xu êm ái, nằm trong nệm rơm
  Chuồng chiên nơi đó Giê-xu sanh hạ,
  Xung quanh bao chú chiên yên lặng ngắm.
  Giê-xu ngủ yên đôi mắt hiền mơ.

 2. Lừa rằng xin kể bạn nghe chuyện tôi,
  Từ non cao xuống đường xa muôn dặm,
  Trên lưng tôi chở Ma-ri và Chúa.
  Cứu Chúa Giê-xu đang ở cạnh tôi.

 3. Bò rằng sung sướng làm sao phận tôi,
  Nguyện dâng cho Chúa Giê-xu nơi nằm,
  Rơm khô thay gối êm cho đầu Chúa.
  Cứu Chúa Giê-xu an giấc đẹp thay.

Joomla templates by a4joomla