download mp3


 1. Vui thay là đêm nay thật đêm thanh bình thái an.
  Giê-Xu vừa sinh ra hạnh phúc thay toàn thế gian.
  Các em ơi hãy đến, đến Bết-lê-hem rực sáng.
  Chúc tôn trong đêm thánh Bên chuồng chiên tỏa hào quang.

 2. Giê-Xu nằm trên rơm rạ cỏ khô nồng nắng sương.
  Ma-ri nhìn xem Con lòng chứa chan tình mến thương.
  Các chăn chiên quì gối trước máng cỏ hèn ngời sáng.
  Tiếng ca muôn thiên sứ vang vọng mãi trên trời quang.

Joomla templates by a4joomla