download mp3


Ồ ! cây Nô-ên !
Ô ! cây Nô-ên !
Màu xanh xanh biếc đẹp đẽ quanh năm.
Em đây dù bé,
Nhưng tin một lòng,
Ði theo một Ðấng Yêu thương em thôi.

Ồ ! cây Nô-ên !
Ô ! cây Nô-ên !
Màu xanh xanh biếc đẹp đẽ quanh năm.
Joomla templates by a4joomla