download mp3


Mừng Anh vui Giáng Sinh trong hòa bình,
Mừng Anh vui Giáng Sinh trong ơn lành,
Mừng Anh vui Giáng Sinh trong hy vọng,
Và một Năm Mới bình an.

Mừng Anh luôn vui tươi,
Trên khắp các nẻo đường
Một Giáng Sinh đầy phước hạnh,
Và một Năm Mới bình an.


Joomla templates by a4joomla