download mp3


Và em theo bước người chăn chiên đi tìm.
Bầu trời khuya đã ngủ say im lìm.
Cùng đi theo bước người chăn em vẫn tìm.
Dù tối tăm, dù rét căm vẫn tìm.

ÐK: Rồi em đã tìm ra máng rơm khô nghèo.
Em đã tìm gặp Chúa Giê-Xu.
Niềm vui ôi tràn dâng, biết bao vui mừng.
Em muốn quỳ mãi bên Chúa thôi.
Rồi em theo bước người chăn chiên trở về.
Gọi mẹ cha thức dậy báo tin mừng.
Mọi người ngơ ngác nhìn em quá lạ lùng.
Rồi tất cả nhà dắt nhau đến Ngài.


Joomla templates by a4joomla