download mp3


 1. Thiên đàng chung vui Con Chúa ra đời đêm thánh,
  Ðêm hiển vinh, đêm hòa bình.
  Con Trời thương ta không quản ngôi vàng cao cả,
  Ngài xuống trần gian cứu ta (ÐK).

  ÐK: Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh,
  Chúc mừng Hài Nhi đem đến kỷ nguyên thanh bình.
  Ồ lạ thay ! Con trẻ đang nằm trong máng,
  Là Giê-Xu, Chân Chúa trần gian.

 2. Xưa mục đồng nghe tin, kiếm Con Trời chiêm bái,
  Bác sĩ đông phương tìm Ngài.
  Nay mọi người nên mau đến tôn thờ Con Thánh.
  Cùng nhau mừng Vua giáng sinh (ÐK).

Joomla templates by a4joomla