download mp3


Nào ta tiến bước,
Băng qua sa mạc,
Vượt bao nhiêu núi,
Băng qua bao nhiêu đồi.

Nào ta tiến bước,
Theo ánh sao lạ,
Lòng thật khao khát tìm Chúa ta.

Ði mau bạn ơi, tìm đến Chúa là Vua.
Ði mau bạn ơi, nhìn theo ánh sao trời.
Ði mau bạn ơi, tìm đến Chúa trên muôn Chúa.
Quà tặng cho Vua là chính tâm nầy.


Joomla templates by a4joomla