download mp3


Bữa nay Giáng sinh thật vui,
Chúa đã giáng sinh làm người.
Thật nhiều quà treo khắp nơi,
Ðèn trên cây thông sáng tươi,
Quà cho con đây chính Ngài.
Bữa nay Giáng sinh thật vui,
Chúa đã giáng sinh làm người.
Thật nhiều quà treo khắp nơi,
Ðèn trên cây thông sáng tươi,
Quà cho con đây chính Chúa.
Hap-py birth-day Je-sus
Chúc sinh nhật Chúa yêu.


Joomla templates by a4joomla