download mp3


Chúa yêu em nên Ngài đã xuống trần.
La lá lá là la, lá la là la.
Chúa giáng sinh cho lòng em hát mừng.
La lá lá là la, lá la là la.
Tạ ơn Chúa lòng em vui quá à
Là la lá, là la lá, lá la la.
Chúa yêu em nên Ngài đã xuống trần.
Lá lá lá lá la, lá la la là.


Joomla templates by a4joomla