download mp3


 1. Ðêm Nô-Ên tưng bừng,
  Nầy đêm Giê-Xu ra đời,
  Một đêm đông lạnh lùng tại làng Bê-lem xưa.
  Tiếng sứ thánh hát vang bài ca tôn vinh Con Trời.
  Lìa bỏ ngôi thiên đàng,
  Xuống thế gian ô tội (ÐK).

  ÐK: Giê-Xu ơi bởi sao Ngài
  Quyết giáng xuống thế gian nầy,
  Ðành nằm trong chuồng chiên tăm tối ?
  Ôi cao sâu thay ơn Trời,
  Bởi muốn cứu rỗi nhân loại,
  Mà Ngài đành lâm thế đêm nay.

 2. Nơi phương đông xa xôi,
  Kìa các bác sĩ lên đường.
  Vượt qua bao dặm trường tìm Giê-Xu Chân Vương.
  Vua Giu-Ða mới sanh,
  Ngài sanh ra nơi đâu nào ?
  Vàng, nhũ hương, mộc dược, Kính dâng Vua Giê-Xu (ÐK).

Joomla templates by a4joomla