download mp3


Chúa đã giáng sinh làm người như chúng con.
Chúa đã giáng sinh làm người cứu chúng con.
Và con biết ơn Chúa, Và con yêu thương Chúa.
Xin Chúa giáng sinh vào lòng con.

Chúa đã giáng sinh làm người như chúng con.
Chúa đã giáng sinh làm người cứu chúng con.
Và con biết ơn Chúa, Và con yêu thương Chúa.
Xin Chúa giáng sinh vào lòng con.


Joomla templates by a4joomla