download mp3


Có ánh sao lạ lùng rực sáng trên khung trời xanh, 
Có ánh sao lạ lùng rực sáng giữa màn đêm.
Có ánh sao lạ lùng rực sáng trên khung trời xanh,
Có ánh sao lạ lùng rực sáng trong hồn em.

ÐK: Vì sao long lanh, long lanh,
Ðưa bàn chân em đi nhanh nhanh.
Vì sao long lanh, long lanh,
Ðến tận nơi Cứu Chúa vừa sanh.

Có ánh sao lạ lùng rực sáng trên khung trời xanh,
Có ánh sao lạ lùng rực sáng giữa màn đêm.
Có ánh sao lạ lùng rực sáng trên khung trời xanh,
Có ánh sao lạ lùng rực sáng trong hồn em.


Joomla templates by a4joomla