Các Em Thiếu Nhi thân mến!

Tập Bài Hát "Thiếu Nhi Tin Lành Ca" nầy nhằm mục đích giúp các em tập hát tôn vinh Chúa. Mặc dầu tuổi các em còn nhỏ, các em chưa thể làm được những việc lớn và khó cho Chúa, nhưng với tấm lòng đơn sơ yêu kính Chúa, các em có thể dâng những tiếng hát, lời ca cho Chúa. Ước mong tiếng hát, lời ca ngọt ngào, thơ ngây của các em sẽ cảm động nhiều người đến với Chúa Giê-Xu.

Các Chị Em Phụ Nữ thân mến!

Kinh Thánh chép:

"Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? 
Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc ...

Duyên là giả dối, sắc lại hư không;
Nhưng người nữ nào kính sợ
Ðức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi" 
(Châm ngôn 31:10,30)

Đức Chúa Trời đã dựng nên người Nam và người Nữ. Ngài thiết lập hôn nhân cho loài người theo đường lối của Ngài. Ngài ban cho họ có con cái và giao phó cho mỗi người một trách nhiệm quan trọng trong việc xây dựng một gia đình Cơ-đốc vững mạnh.
Đặc biệt, người Nữ được Đức Chúa Trời ban cho thiên chức cùng trách nhiệm làm Vợ và làm Mẹ.
Vì thế, người Mẹ là người gần gũi con cái nhiều hơn và có ảnh hưởng rất nhiều trong việc giáo dục con cái theo đường lối của Chúa:

"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo,
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó" 
(Châm ngôn 22:6)

Trong lứa tuổi Ấu Nhi và Thiếu Nhi, các em thích thú nghe Mẹ kể những truyện tích trong Thánh Kinh. Các em cũng rất thích nghe Mẹ hát và dạy cho các em hát những bài hát ngắn, để ca ngợi Chúa. Qua những lời hát chứa đựng niềm tin nơi Chúa và tôn vinh Chúa đó, hạt giống đức tin rơi vào tấm lòng đơn sơ của các em như gặp phải mảnh đất mềm mại, sẽ phát triển tốt đẹp, để đến tuổi Thiếu Niên và Thanh Niên, các em sẽ hiểu biết thêm Lời Chúa, càng vững vàng trong đức tin nơi Chúa, hầu trung tín bước theo Chúa cho đến cuối cuộc đời.

Kinh Thánh đã để lại cho chúng ta nhiều tấm gương sáng chói về những Bà Mẹ tài đức, tin kính Chúa, đã dạy dỗ con cái của mình sớm biết Chúa, khi chúng hãy còn thơ ấu, và đem lại những kết quả lớn lao: Môi-se - Vị lãnh đạo đầy ơn của dân Ysơraên; Sa-mu-ên - Vị tiên tri đầy ơn của Đức Chúa Trời; Đa-ni-ên - Người thanh niên tin kính Chúa và làm sáng Danh Chúa; Ti-mô-thê - Vị Mục sư trẻ tuổi đầy ơn của Hội Thánh Ê-phê-sô v.v...

Tạ ơn Chúa, Tập Bài Hát "Thiếu Nhi Tin Lành Ca" nầy được sưu tập nhằm mục đích giúp các Chị Em Phụ Nữ trong gia đình Cơ-đốc noi gương những Bà Mẹ tài đức tin kính Chúa, nhờ ơn Chúa mà dạy cho các con em của mình trong lứa tuổi Ấu Nhi và Thiếu Nhi tập hát tôn vinh Chúa và gieo hạt giống đức tin vào lòng các em. Đó là một trong những phương cách "dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó", hầu khi lớn lên các em trở thành những con cái thật của Chúa và hữu dụng cho Đức Chúa Trời.

Trong tinh thần phục vụ Chúa và Truyền giáo cho Thiếu Nhi, xin các tác giả vui lòng cho phép được in lại các bài hát trong tập Bài Hát "Thiếu Nhi Tin Lành Ca" nầy để sử dụng và lưu hành nội bộ.

Xin Chúa ban phước cho Tập Bài Hát "Thiếu Nhi Tin Lành Ca" nầy, và ước mong qua mỗi chúng ta, Danh Chúa được tôn cao. A-men.

Biel, ngày 17-6-2003

Bà Ngô Bá Tạo


Nghe phần 1: 1 - 69


Nghe phần 2: 70 - 150


Nghe trọn bộ: 1 - 150


Nghe trọn bộ Ca Khúc Giáng-sinh:


Joomla templates by a4joomla