Xin đừng sử dụng chương trình dò tìm Kinh Thánh

 

Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa! (Êphêsô 5 :10)

 

Câu đố :

 

  1. Có nhiều người được chữa lành, nhưng chỉ một người biết tạ ơn Chúa và được cứu bởi đức tin. Đây là câu chuyện gì? Kinh Thánh ?
     
  2. Gương của Chúa Jêsus: Ngài cũng tạ ơn Đức Chúa Cha khi được nhậm lời. Kinh Thánh?


Xin cho biết địa chỉ các câu Kinh Thánh sau:

 

  1. “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể”

  2. “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ đối với anh em là như vậy”

  3. “Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao” (Thi Thiên)

Joomla templates by a4joomla