Xin đừng sử dụng chương trình dò tìm Kinh Thánh

 

Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa! (Êphêsô 5 :10)

 

Câu đố :

 

 1. Dầu cho hoa quả không được mùa, súc vật (chiên, bò) trong chuồng cũng không còn, nhưng ông vẫn sẽ vui mừng, hớn hở trong Đức Chúa Trời… Lời cầu nguyện này của vị tiên tri nào? Kinh Thánh?

 2. "Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va". Kinh Thánh?

 3. Vị vua nào vui mừng nhảy múa cùng với cả dân sự tại trước mặt Đức Giê-hô-va? Tại sao?

 4. "Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra". Con trai đó tên gì? Kinh Thánh?

 5. Đố thơ:
  "Ước chi tôi được như thầy
  Ước chi thần Chúa ngự đầy trên tôi"

  Xin cho biết tên của hai người này và trưng dẫn Kinh Thánh.

Joomla templates by a4joomla