Xin đừng sử dụng chương trình dò tìm Kinh Thánh

 

Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa! (Êphêsô 5 :10)

 

Câu đố :

 

  1. Xin cho biết tên thiên sứ báo tin Chúa Giê-xu giáng sinh?

  2. Bết-lê-hem là nơi Chúa giáng sinh. Trong Cựu Ước, ai được chôn bên con đường đi về Bết-lê-hem? Xin trưng dẫn Kinh Thánh.

  3. Ở đâu chép rằng: ơn Ðức Chúa Trời ngự trên Chúa Giê-xu?

  4. Có bao nhiêu người như Chúa Giê-xu được Ðức Chúa Trời đặt tên? Xin cho biết tên và trưng dẫn Kinh Thánh.

  5. Giăng Báp-tít lớn hơn Chúa Giê-xu khoảng bao nhiêu tháng?

Joomla templates by a4joomla