Xin đừng sử dụng chương trình dò tìm Kinh Thánh

 

Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa! (Êphêsô 5 :10)

 

Câu đố :


 

  1. Sau khi được sáng mắt lại, người chịu phép báp-têm và giảng dạy trong các Nhà Hội. Người đó là ai? Xin trưng dẫn Kinh Thánh!

  2. Thiên sứ nói với ai rằng: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy? Ở đâu viết lời này của thiên sứ?

  3. Có hai người: một người là nghị viên tòa công luận, một người là kẻ trị dân Giu-đa đã đến lấy xác Đức Chúa Giê-xu dùng vải gai và thuốc thơm gói lại. Hai người này là ai, xin cho biết tên (không cần trưng dẫn Kinh Thánh)? 

  4. Sau khi nghe tiếng Chúa Giê-xu gọi: "Hãy theo Ta", người liền đứng dậy mà theo Ngài. Người này là ai? Ở đâu viết? 

  5. Ai là người mà Phao-lô khen ngợi rằng: yêu mến lẽ thật và làm theo lẽ thật?
     
Joomla templates by a4joomla