“Trước hết, (Ngài) hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len” (Mác 16:9)

Chúa Jêsus đã “hiện ra trước hết cho Ma-ri Ma-đơ-len” có lẽ chẳng những vì bà rất yêu mến và kiên trì đi tìm gặp Ngài, mà còn vì lý do bà chính là một chiến lợi phẩm đặc biệt của quyền năng giải cứu nơi Đấng Christ, như văn mạch đã kể rõ ở đây. Hãy học biết nhờ câu nầy là tội lỗi lớn lao của chúng ta trước khi tin Chúa không hề ngăn trở chúng ta trở thành người được ban ơn đặc biệt đến độ được thông công thân mật nhất với Ngài. Ma-ri Ma-đơ-len là một trong những người đã bỏ hết mọi sự để trở thành người luôn luôn có mặt để phụng sự Cứu Chúa. Đối tượng đầu tiên và chính yếu của bà là Chúa Jêsus. Nhiều người từng ở bên cạnh Chúa Jêsus đã không vác cây thập tự của Đấng Christ; nhưng Ma-ri Ma-đơ-len có làm điều đó. Bà đã dùng hết của cải mình để cung cấp cho Ngài khi có cần. Muốn thấy mặt Đấng Christ thường xuyên, chúng ta phải phục vụ Ngài. Hãy cho tôi biết ai là người đã ngồi thường nhất dưới bóng cờ thương yêu của Ngài, đã uống nhiều nhất từ chén thông công của Ngài, tôi sẽ dám chắc rằng đó là những người đã dâng cho Ngài nhiều nhất, đã phục vụ Ngài tận tụy nhất, và sống gần gũi nhất với quả tim rướm máu của Chúa yêu dấu của họ. Nhưng hãy chú ý đến việc Đấng Christ đã tỏ mình ra cho con người đau khổ ấy như thế nào: chỉ bằng một tiếng gọi: “Ma-ri”. Chỉ cần một tiếng Ngài thốt ra đã đủ cho bà nhận ra Ngài ngay lập tức, và lòng bà cũng chỉ đáp lại bằng một tiếng khác vì nó đã quá đủ không cần phải nói nhiều hơn nữa. Tiếng duy nhất ấy tự nhiên cũng thích ứng cho trường hợp đó hơn hết. Nó hàm ngụ sự vâng lời. Bà chỉ nói: “Thầy”. Lời xưng nhận đó sẽ không bao giờ là quá lạnh nhạt bất luận người thốt ra nó có tâm trạng nào. Chính lúc tâm linh các bạn được chói ngời lửa thiên đàng, bạn mới nói được: “Con là đầy tớ Ngài, Ngài đã tháo gông cởi xiềng cho con”. Nếu bạn có thể nói: “Thưa Thầy”, nếu bạn cảm thấy rằng ý Ngài chính là ý bạn, thì đó là lúc bạn đứng vào nơi vui vẻ, thánh khiết. Ngài phải gọi “Ma-ri”, nếu không, bạn không thể nào trả lời “ra-bu-ni”. Vậy hãy nhìn vào mọi điều đó để nhận biết là Đấng Christ đã tôn vinh kẻ tôn vinh Ngài, yêu mến kẻ yêu mến Ngài như thế nào. Chỉ cần một tiếng nói của Ngài thì kẻ khóc trở nên vui mừng, chỉ cần sự có mặt của Ngài, ánh mặt trời sẽ chiếu sáng tấm lòng chúng ta.

Trích LỜI SỐNG HẰNG NGÀY
của MS Charles H. Spurgeon

Joomla templates by a4joomla