Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Thụy Sĩ đã tổ chức Trại Phục Sinh từ trưa thứ sáu 06.04.2012 đến trưa thứ hai 09.04.2012 tại Enney thuộc căn tông Fribourg-Thụy Sĩ. 

Tạ ơn Chúa, hằng năm Hội Thánh tổ chức Trại Phục Sinh nhằm mục đích kỷ niệm sự Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-Xu, đồng thời huấn luyện các thanh niên trong nếp sống đạo và chứng đạo.

Đêm thứ sáu khai mạc Trại và Lễ Thương Khó, mở đầu với bài diễn văn khai mạc, thi ca và các bài hát tôn vinh Chúa của thanh niên và thiếu nhi. Sau đó Hội Thánh được nghe Sứ Điệp Thương Khó với đề tài ‘Ghết-sê-ma-nê’ do anh Võ Duy Khoa chia xẻ đầy ơn Chúa, qua phân đoạn Kinh Thánh Mác 14 :26-50, nhắc nhở mỗi con dân Chúa hãy luôn nhớ rằng :

  • Ghết-sê-ma-nê là nơi Chúa Giê-Xu chiến đấu trong sự cầu nguyện. 
  • Ghết-sê-ma-nê là nơi Chúa Giê-Xu vâng phục ý Chúa Cha. 
  • Ghết-sê-ma-nê là nơi Chúa Giê-Xu tự phó sự sống mình. 

Trưa thứ sáu và ngày thứ bảy các thanh niên được học tập về : ‘Tôn giáo tham chiếu’, Cách làm một ‘Bài chia xẻ 5 phút đức tin’ và Cách hướng dẫn ‘Chương Trình Thờ Phượng Chúa’ và ‘Chương Trình Ca Nhạc Thánh và Làm Chứng Ơn Phước Chúa’.

Hai đêm thứ bảy và Chúa Nhật là ‘Chương Trình Ca Nhạc Thánh và Làm Chứng Ơn Phước Chúa’, với những bài hát tôn vinh Chúa và làm chứng thật cảm động, khích lệ nhiều tấm lòng con dân Chúa trong sự yêu mến Chúa và phục vụ Ngài.

Sáng Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, các tin hữu từ khắp nơi xa gần có cơ hội đến Trại đông đủ để thờ phượng Chúa. Sau bài diễn văn phục sinh, thi ca và các bài hát tôn vinh Chúa của các thanh niên và thiếu nhi, Hội Thánh được nghe Sứ Điệp Phục Sinh với đề tài ‘Đối với Quý Vị, Chúa Giê-Xu là ai ?’ do anh Ngô Triệu Minh Hải chia xẻ đầy ơn Chúa, qua phân đoạn Kinh Thánh Lu-ca 24 :13-35, nhắc nhở mỗi con dân Chúa hãy tự hỏi rằng, đối với mình, có phải Chúa Giê-Xu :

  • Là Người Khách Lạ ? 
  • Là Người Bạn Thân ? 
  • Là Người Mua Chuộc ? 
  • Là Người Thầy Tài Ba ? 
  • Hay - Chúa Giê-Xu là Cứu Chúa của mình ? 

Tạ ơn Chúa, qua những ngày Trại Phục Sinh tuy ngắn ngủi nầy, Hội Thánh Chúa tại hai vùng Thụy Sĩ Pháp và Đức có cơ hội thông công thờ phượng Chúa chung với nhau, và những giờ phút sinh hoạt vui vẻ, tâm tình thân mật, hầu anh em tín hữu được gắn bó với nhau trong tình yêu của Chúa, được học hỏi Lời Chúa để sẵn sàng ra đi làm chứng nhân cho Ngài.

Các Ban hát và Ban âm nhạc góp phần tích cực trong các chương trình thờ phượng Chúa thật sống động và đầy ơn Chúa. Các bữa ăn thông công do Ban ẩm thực của thanh niên đảm trách rất nhiệt tình, chu đáo và đượm tình quê hương. Các Tổ dọn ăn, rửa chén và các nhóm Thu dọn làm sạch Trại nhiệt tình phục vụ rất tốt.

Mặc dầu thời tiết trong những ngày Trại Phục Sinh nầy tuy hơi lạnh, nhưng lòng các con dân Chúa được sưởi ấm bằng tình yêu của Chúa và tình yêu thương của con dân Chúa với nhau.

Cầu xin Chúa ban phước lại cho Ban tổ chức Trại và các tham dự viên trong kỳ Trại Phục Sinh nầy.

Mọi người lần lượt ra về trong sự luyến tiếc những ngày vui vẻ phước hạnh qua mau, và hẹn tái ngộ trong kỳ Trại Phục Sinh năm tới.

 

Một tham dự viên

Joomla templates by a4joomla