Sơ Lược Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Lausanne & Genève

Từ năm 1980 Chúa đã dẫn dắt Ông Bà Ngô Bá Tạo và cháu Ngô Triệu Minh Hải đến thành phố Biel/Bienne. Đến tháng 9 năm 1980, Ông Bà Ngô Bá Tạo được Chúa ban thêm cháu Ngô Triệu Hoài Nam.

Năm 1984 Chúa kêu gọi Ông Bà Ngô Bá Tạo dâng mình làm Truyền Đạo tình nguyện, thăm viếng chứng đạo giữa vòng đồng hương Việt Nam để gây dựng các nhóm tín hữu. Năm 1988 Truyền Đạo tình nguyện Ngô Bá Tạo được bổ chức Truyền Đạo, và được Chúa sai phái đến vùng Tây-Nam Thụy Sĩ gồm các thành phố Lausanne, Fribourg và Genève, để truyền giáo và gây dựng các nhóm tín hữu. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã đưa một số con cái Chúa từ các trại tị nạn đến Thụy Sĩ định cư, hoặc từ Việt Nam đến Thụy Sĩ đoàn tụ gia đình. Tại Fribourg có gia đình Anh Chị Hồ Hữu Nam, cháu Hồ Quốc Toàn, và Anh Trần Công Phùng. Tại Lausanne có gia đình Anh Chị Huỳnh Xuân Phương, cháu Huỳnh Hoa Phương Thảo, Anh Trần Nguyễn Ninh, Anh Nguyễn Hữu Trí và Anh Nguyễn Công Trung. Tại Genève có Bà Bùi Tuyết, Anh Chị Võ Trọng Nhơn, Chị Long Vanary và cháu Long Christina. Chúa đã cảm thúc các tín hữu hiệp cùng Ông Bà Truyền Đạo Ngô Bá Tạo thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Lausanne, để truyền bá Tin Lành cho đồng hương Việt Nam tại vùng Tây-Nam Thụy Sĩ. Buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu tiên tại Lausanne vào ngày thứ bảy 03-12-1988, tại Phòng Nhóm của Nhà Thờ Tin Lành Paroisse Réformée de St-Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne. Thành phố Lausanne cách Biel/Bienne khoảng 110 km.

Năm 1989, Chúa cho nhóm tín hữu ở Genève có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa hằng tháng, tại Phòng Nhóm của Nhà Thờ Tin Lành Paroisse Protestante de Châtelaine, Avenue de Châtelaine 86, 1219 Châtelaine. Buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu tiên tại Genève vào ngày Chúa Nhật 26-03-1989. Thành phố Genève cách Biel/Bienne khoảng 170 km.

Năm 1990, Chúa cho nhóm tín hữu ở Fribourg cũng có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa hằng tháng, tại Phòng Nhóm của Nhà Thờ Tin Lành Paroisse Réformée de Fribourg, Rue des Ecoles 1, 1700 Fribourg. Buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu tiên tại Fribourg vào ngày Chúa Nhật 25-03-1990. Thành phố Fribourg cách Biel/Bienne khoảng 70 km.

Trong kỳ Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần thứ 6 tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 7 năm 1990, Truyền đạo Ngô Bá Tạo được tấn phong Mục sư. Được sự cảm thúc của Chúa, vào tháng 10 năm 1990, Mục sư Ngô Bá Tạo viết đơn xin nghỉ việc ở hãng để dâng trọn thì giờ hầu việc Chúa. Tạ ơn Chúa, đến tháng 4 năm 1991, Mục sư Ngô Bá Tạo được Hội Truyền Giáo Meos Svizzera nhận làm Giáo Sĩ đặc trách truyền giáo cho người Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Đến tháng 8 năm 1993, vì nhu cầu công việc Chúa tại vùng Tây-Bắc Thụy Sĩ, nên các nhóm tín hữu tại Fribourg và Genève phải nhóm chung hằng tháng với Hội Thánh tại Lausanne.

Ngày 29-03-1993 trung tâm tiếp cư Morlon (FR) đón nhận 28 người Việt Nam từ các trại tị nạn đến Thụy Sĩ, và đến ngày 08-09-1993 trung tâm nầy lại đón nhận 38 người Việt Nam nữa. Ông Bà Mục sư Ngô Bá Tạo đã nắm lấy cơ hội đến trung tâm tiếp cư nầy để thăm viếng đồng bào, làm chứng về Chúa và mời đồng bào đến tham dự lễ thờ phượng Chúa và truyền giảng Tin Lành tại Lausanne, và Chúa đã lần lượt ban ơn cứu rỗi cho một số Anh Chị Em, như: Anh Nguyễn Hữu Thung, Anh Lưu Đình Khải, Anh Chị Chu Chí Chung, Anh Chu Đức Cường, Anh Lưu Đình Minh, Chị Hoàng Thị Tuyệt, Chị Nguyễn Thị Nụ, v.v...

Đến tháng 3 năm 2005, vì nhu cầu công việc Chúa tại Genève, một số gia đình con cái Chúa tại Genève cần có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa hằng tháng và đồng bào Việt Nam tại Genève cần được nghe Tin Lành, nên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Genève được thành lập và bắt đầu nhóm lại vào ngày Chúa Nhật 20-03-2005 tại Phòng Nhóm của Nhà Thờ Tin Lành Paroisse Protestante Servette-Vieusseux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève.

Và bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, từ đó cho đến ngày nay, Ngài vẫn còn tiếp tục ban ơn cứu rỗi cho những đồng hương Việt Nam tại Lausanne, Fribourg và Genève, và Ngài sử dụng các Anh Chị Em tín hữu cách đặc biệt để góp phần gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Quả thật, “mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh” (Công vụ 2:47).

Nhìn lại những năm tháng gieo giống thiên thượng tại vùng đất Lausanne, cũng như tại Fribourg và Genève, thật Chúa là Đấng làm cho Hội Thánh được phát triển bởi quyền năng của Ngài, đúng như lời của sứ đồ Phao-lô đã nói: “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm” (I Cô-rinh-tô 2:6-8).

“Nguyền xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng!

A-men” (Rô-ma 16:27).

Joomla templates by a4joomla