LỜI TỰA

Có phút giây nào Bạn lắng lòng SUY TƯ CUỘC ĐỜI để tìm thấy ý nghĩa đích thật của đời sống không ?

Kinh Thánh chép : « Một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm ». Quả thật, 100 năm của MỘT ĐỜI NGƯỜI trước mắt Chúa rất là ngắn ngủi và chóng qua, như bóng câu lướt qua bên thềm, hay hạt sương tan đi trong nắng sớm.

Qua NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG NHÌN LẠI cuộc đời mình, có khi nào Bạn nhận biết những ơn lành mà Chúa đã ban cho mình không ?

Có khi nào Bạn suy nghĩ đến nhu cầu tâm linh của mình không ? Chúa Jêsus từng dạy rằng : Loài người sống chẳng phải chỉ có nhu cầu thể xác mà thôi, nhưng còn có nhu cầu tâm linh nữa. Ngài vẫn luôn yêu thương Bạn, và tha thiết khuyên mời Bạn hãy đến với Ngài để được thỏa mãn khát vọng tâm linh.

Như viên đá xanh ngủ yên giấc mộng lành, Bạn say tiếng ca, quên tình Chúa bao la ! Trong nỗi ước mơ TÌM ĐẾN CỨU CHÚA, bờ môi Bạn vang lên, như BỜ ĐÁ XANH TẠ TỘI, xin tạ lỗi những ngày đã qua, và thưa với Chúa Jêsus rằng : CON TIN, CHÚA ƠI !, con tin Ngài là Cứu Chúa của linh hồn con. Ngài là Đấng Sống, NGÀI CÓ ĐÓ để linh hồn con nương náu vững an muôn đời.

Trên bước đường theo Chúa, Bạn hãy luôn thưa với Chúa rằng : « Lạy Chúa, bởi thế gian đầy tăm tối, NGUYỆN CHÚA NẮM TAY CON ! ».

Trong những PHÚT GIÂY NGUYỆN CẦU, Bạn và tôi hãy cùng nhớ đến đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta, mà thưa với Chúa rằng :
Lạy Chúa yêu thương, xin Chúa soi sáng dân tộc con, cho họ sớm nhận biết CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG cứu rỗi duy nhất, đưa dẫn họ đến cùng Cha Thiên Thượng, để vui sống đời đời trên Thiên Đàng phước hạnh, như lời Ngài đã phán : « Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống ; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha » (Giăng 14 :6).

A-men !


Nghe trọn bộ:


Nghe CD:


  Lời Tựa

download
01 Suy Tư Cuộc Đời

download
02 Một Đời Người

download
03 Những Chặng Đường Nhìn Lại

download
04 Tìm Đến Cứu Chúa

download
05 Bờ Đá Xanh Tạ Tội

download
06 Con Tin, Chúa Ơi !

download
07 Ngài Có Đó

download
08 Nguyện Chúa Nắm Tay Con

download
09 Phút Giây Nguyện Cầu

download
10 Chúa Là Con Đường

download
Joomla templates by a4joomla