Ðã có một lần Chúa Giê-Xu dừng chân bên giếng nước tại thành Si-kha, thuộc về xứ Sa-ma-ri, vào khoảng giữa trưa. Lúc ấy, có một người đàn bà Sa-ma-ri đến giếng múc nước...

Chúa Giê-Xu đã phán cùng bà rằng : "Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi ; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa ...".

Lời phán của Chúa Giê-Xu đã tác động sâu xa trong lòng bà. Quả thật, đã bao nhiêu năm trôi qua trong cuộc đời đầy cay đắng, bà vẫn đến giếng nầy múc nước, để vơi đi phần nào cơn khát triền miên trong tâm linh. Bà nhận biết rằng tất cả những danh, lợi, quyền phù du chóng tàn, cùng với những triết lý tôn giáo và những chủ thuyết của trần gian vẫn không bao giờ thỏa mãn cơn khát tâm linh.

Nhưng lạ lùng thay, Chúa Giê-Xu hứa với bà rằng : "Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời".

Bà vô cùng kinh ngạc, và thầm nghĩ rằng : Chúa Giê-Xu, Ngài là ai ? Nước sống mà Ngài hứa ban là loại nước thần dược nào để tâm linh của bà không còn khát nữa ? Và kỳ diệu hơn nữa, làm sao nước sống ấy lại trở thành sông nước hằng sống tuôn chảy từ trong lòng và văng ra cho đến sự sống đời đời ?

Kinh Thánh là Lời của Ðức Chúa Trời khải thị cho loài người chúng ta biết rằng Chúa Giê-Xu là hiện thân của Ðức Chúa Trời. Ngài đã giáng thế làm người, để tìm và cứu vớt tội nhân chúng ta.

Ngài đã kêu gọi mọi người rằng : "Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy". Ngài phán điều đó chỉ về Ðức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy.

Quả thật, Chúa Giê-Xu là NGUỒN SỐNG bất diệt. Người nào cảm biết cơn khát triền miên đang dày vò trong tâm linh mình, hãy đến cùng Ngài, thành tâm tin nhận Ngài là NGUỒN SỐNG của linh hồn mình, chắc chắn sẽ nhận lãnh Ðức Thánh Linh. Chính Ðức Thánh Linh sẽ tuôn tràn đầy dẫy trong người ấy, như sông nước hằng sống, khiến cho tâm linh được thỏa mãn hoàn toàn, không còn khát khao những gì chóng tàn trong cuộc đời nầy, và chính Ðức Thánh Linh sẽ biến đổi người ấy trở nên một con người mới, làm nguồn phước cho nhiều người, đưa dắt nhiều linh hồn đến cùng Chúa Giê-Xu, là NGUỒN SỐNG muôn đời...

 

Joomla templates by a4joomla