cập nhật: 31 tháng 7 2020

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ

THÔNG BÁO V/v TÁI NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA

TỪ THÁNG 8-2020 CHO ĐẾN CUỐI NĂM 2020

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Vì nguy cơ lây lan virus Covid19 đang gia tăng tại Thụy sĩ, và phải chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ những quy định của Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (BAG), nên kể từ tháng 8-2020 cho đến cuối năm 2020, chúng ta tạm thời thực hiện những việc sau đây, cho đến khi có quyết định mới của Liên Bang Thụy Sĩ:

  • 4 Chi Hội St. Gallen, Aarau, Lausanne và Genève tạm thời không nhóm chung hoặc nhóm thông công (Tốt nhứt, tín hữu thuộc Chi Hội nào thì nhóm lại tại Chi Hội đó, cũng không có Nhóm Thông Công Thanh Niên hoặc Thông Công Thiếu Nhi).
  • Mỗi tín hữu phải mang theo khẩu trang cá nhân để sử dụng trong khi thờ phượng Chúa.
  • Ban Chấp Hành mỗi Chi Hội nên cử ra một người chuẩn bị sẵn 1 chai nước rửa tay và 1 hộp khẩu trang (dự phòng cho tín hữu nào chưa có chuẩn bị khẩu trang). Khi bắt đầu giờ nhóm, MS sẽ thông báo thêm vài chi tiết cần thiết, chẳng hạn như chụp hình định vị những người tham dự, lối ra và lối vào phòng nhóm, v.v…
  • Phòng nhóm phải sắp ghế ngồi giữ khoảng cách tối thiểu 1m5 - 2m.
  • Chương trình nhóm không có Ban hát (có thể chiếu bài hát và nghe tiếng hát), không có Lễ Tiệc Thánh, không có Bữa ăn thông công.
  • Có thể Dâng hiến sau khi Tất lễ, bằng cách mỗi người lần lượt đi lên dâng tiền vào hộp tiền dâng để sẵn trên tòa giảng, rồi bước ra ngoài phòng nhóm.

Ước mong mỗi chúng ta cố gắng thực hiện những quy định của Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (BAG) để tránh nguy cơ lây lan bịnh, hầu chúng ta có thể được tiếp tục nhóm thờ phượng Chúa. Hẹn gặp lại các Anh Chị Em tín hữu, và cầu xin Chúa ban thêm ơn sức mới và bình an cho các Anh Chị Em để tiếp tục phục vụ Chúa.

Trong Chúa Cứu Thế,

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ 


cập nhật: 29 tháng 5 2020

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ

THÔNG BÁO V/v NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Vì nguy cơ lây lan virus Covid19 vẫn còn, và phải chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ những quy định của Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (BAG), để bảo đảm vệ sinh, giữ khoảng cách tối thiểu, không được ca hát, dâng hiến, dự tiệc thánh, v.v…, trong sự nhóm họp Thờ Phượng Chúa, nên Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Thụy Sĩ gồm 4 Chi Hội St. Gallen, Aarau, Lausanne và Genève đã nhất trí quyết định tạm ngưng sự nhóm họp trong tháng 6-2020 và tái nhóm Thờ Phượng Chúa vào tháng 8-2020.

Hẹn gặp lại các Anh Chị Em tín hữu, và cầu xin Chúa ban thêm ơn sức mới và bình an cho các Anh Chị Em để tiếp tục phục vụ Chúa.

MS 


cập nhật: 30 tháng 4 2020

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Theo Quyết định của Liên Bang Thụy Sĩ kể từ hôm nay 30.04.2020 cho đến 08.06.2020, nên hạn chế họp mặt đông người để tránh nhiễm Virus Corona;

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ cũng tạm nghỉ Nhóm Thờ Phượng Chúa & Học KT kể từ nay cho đến 08.06.2020.

Tùy theo tình hình chung, đến ngày 08.06.2020 chúng ta sẽ có thông báo mới.

Cầu xin Chúa giữ gìn sức khỏe và công việc làm của các Anh Chị Em.

Trong Chúa Cứu Thế,

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ 


cập nhật: 13 tháng 3 2020

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Theo Quyết định của Liên Bang Thụy Sĩ kể từ hôm nay 13.03.2020 cho đến 30.04.2020, nên hạn chế họp mặt đông người để tránh nhiễm Virus Corona;

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ cũng tạm nghỉ Nhóm Thờ Phượng Chúa & Học KT kể từ nay cho đến 30.04.2020.

Tùy theo tình hình chung, đến đầu tháng 5.2020 chúng ta sẽ có thông báo mới.

Cầu xin Chúa giữ gìn sức khỏe và công việc làm của các Anh Chị Em.

Trong Chúa Cứu Thế,

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ 

Sơ Lược Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại St. Gallen

Nhìn lại chặng đường đã qua, với lòng biết ơn Chúa, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những bước đầu gieo giống thiên thượng là Lời Chúa cho đồng hương VN tại St. Gallen và vùng phụ cận, với những bông trái đầu mùa là những linh hồn đồng bào tiếp nhận Chúa Cứu Thế, để hình thành Hội Thánh và các tín hữu tại St. Gallen đã cùng nhau tiếp tục góp phần xây dựng và phát triển Hội Thánh cho đến ngày hôm nay.

Từ năm 1973 Chúa đã dẫn dắt gia đình Ông Bà Trần Như Biên, là con của cố Mục Sư Trần Như Hối, từ Việt Nam đến thành phố St. Gallen, ở Ðông-Bắc Thụy Sĩ, thuộc vùng nói tiếng Ðức, và đây là gia đình tín hữu Tin Lành duy nhất tại thành phố nầy, nhưng Ðức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho Hội Thánh của Ngài ...

Tháng 8 năm 1979, Chúa đưa Bà Quả Phụ Mục sư Triệu Nguơn Hên và con gái Bà là cô Triệu Thị Mỹ Dung đến làng Rapperswil (BE).

Tháng 1 năm 1980 Chúa đưa gia đình Ông Bà Mục Sư Nguyễn Công Huẩn đến trại tiếp cư của Thụy Sĩ ở Salvan (VS), sau 3 tháng học tiếng Pháp chuyển đến thành phố Lausanne, và thành lập Giáo Hội Cơ-Ðốc Việt Nam tại Lausanne.

Tháng 3 năm 1980 Chúa đưa gia đình Ông Bà Ngô Bá Tạo đến trại tiếp cư của Thụy Sĩ ở Menzingen (ZG), rồi dời dến trại tiếp cư Wohlhusen (LU), sau 3 tháng học tiếng Ðức chuyển đến thành phố Biel/Bienne (BE) ở Tây-Trung Thụy Sĩ, là thành phố nói song ngữ Ðức-Pháp, (tên tiếng Ðức là Biel và tên tiếng Pháp là Bienne). Cũng trong tháng 6 năm 1980 nầy, Bà Quả Phụ Mục sư Triệu Nguơn Hên và cô Triệu Thị Mỹ Dung dời về Biel/Bienne. Có thể nói, cho đến năm 1980, Chúa đặt tại Thụy Sĩ 3 gia đình tín hữu Tin Lành, ở 3 thành phố cách xa nhau: Lausanne cách Biel/Bienne khoảng 110 km, và Biel/Bienne cách St. Gallen khoảng 210 km, để làm chứng về Chúa cho khoảng 8000 đồng bào Việt Nam ở rải rác trong 26 tiểu bang của Thụy Sĩ.

Tháng 11 năm 1981 Chúa đưa gia đình Ông Bà Truyền Ðạo Triệu Thái Sơn đến trại tiếp cư của Thụy Sĩ ở Courtepin (FR), sau 3 tháng học tiếng Pháp, đầu năm 1982 chuyển đến thành phố Biel/Bienne, và thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Biel/Bienne.

Năm 1983 Truyền Ðạo Triệu Thái Sơn được tấn phong Mục Sư tại Paris-Pháp. Trong năm nầy, Chúa kêu gọi một số tín hữu ở Âu Châu dâng mình làm Truyền Ðạo tình nguyện (vừa làm việc sinh sống, vừa thăm viếng chứng đạo để gây dựng các nhóm tín hữu). Cũng trong năm 1983, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Âu Châu được thành lập để truyền bá Tin Lành cho đồng hương Việt Nam tại lục địa Âu Châu, và hằng năm tổ chức Ðại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu để bồi linh cho các con cái Chúa.

Tháng 10 năm 1984 Chúa kêu gọi Ông Bà Ngô Bá Tạo dâng mình làm Truyền Ðạo tình nguyện, thăm viếng chứng đạo giữa vòng đồng hương Việt Nam để gây dựng các nhóm tín hữu.

Từ năm 1980 đến năm 1986, Chúa lần lựợt sai phái Ông Bà Mục sư Nguyễn Công Huẩn ở Lausanne, gia đình Bà Quả Phụ Mục sư Triệu Nguơn Hên, gia đình Ông Bà Mục sư Triệu Thái Sơn và gia đình Ông Bà Truyền Ðạo tình nguyện Ngô Bá Tạo ở Biel/Bienne, đến St. Gallen thăm viếng gia đình Ông Bà Trần Như Biên, và tổ chức những buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu tiên, có sự tham dự của một số đồng bào thân hữu đến tìm hiểu về Chúa, tại phòng Nhóm của Nhà thờ Tin Lành Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde, Burgstrasse 102, 9013 St. Gallen. Ðược sự cảm thúc của Chúa, Ông Bà Trần Như Biên bắt đầu công tác gieo giống thiên thượng cho đồng hương Việt Nam tại St. Gallen, và đưa dắt một số gia đình đến với Chúa: Gia đình Chị Trương Thị Thu Hà và hai cháu Võ Duy Khoa, Võ Thị Yên Ðan, gia đình Chị Phạm Thị Gòn Hofstetter, gia đình Anh Chị Lâm Phinh, và gia đình Anh Chị Huỳnh Trường Ðức. Chúa cũng đưa Anh Ðặng Ngọc Thêm, và gia đình Anh Chị Trương Thanh Bình đã tin Chúa ở Việt Nam đến định cư tại St. Gallen để góp phần gây dựng Hội Thánh. Mùa hè năm 1986, trong kỳ Ðại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần thứ 2 tổ chức tại Hòa Lan, Ông Bà Trần Như Biên đã dâng mình làm Truyền Ðạo tình nguyện, để gây dựng nhóm tín hữu tại St. Gallen. Trên đường trở về Thụy Sĩ, Chúa đã đem Bà Trần Như Biên về Nước Chúa, nhưng Ngài ban thêm ơn cho Truyền Ðạo tình nguyện Trần Như Biên để gây dựng công việc Chúa.

Năm 1988 Ông Truyền Ðạo tình nguyện Trần Như Biên được bổ chức Truyền Ðạo, để tiếp tục chức vụ Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại St. Gallen.

Ðến cuối tháng 5 năm 1990, Truyền Ðạo Trần Như Biên đi sang Bỉ để quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Brussel, và bàn giao Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại St. Gallen cho Truyền Ðạo Ngô Bá Tạo kiêm nhiệm. Trong kỳ Ðại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần thứ 6 tổ chức tại Fiesch (VS) ở Thụy Sĩ vào tháng 7 năm 1990, Truyền đạo Trần Như Biên và Truyền Ðạo Ngô Bá Tạo được tấn phong Mục sư.

Năm 1991 Chúa đưa 2 gia đình con cái Chúa từ trại tị nạn ở Thái Lan và Mã Lai đến St. Gallen, đó là gia đình Anh Chị Nguyễn Sinh và gia đình Anh Chị Thạch Ðiệp.

Năm 1992 Chúa cho một số đồng bào tiếp nhận Chúa, đó là Anh Nguyễn Như Sơn, Anh Chị Phạm Quan, Anh Chị Lê Văn Theo, Cô Nguyễn Huyền Trang và Anh Huỳnh Văn Thành.

Năm 1993 Chúa đưa gia đình con cái Chúa từ trại tị nạn Phi-luật-tân đến St. Gallen, đó là gia đình Anh Chị Lê Văn Ky.

Ðến đầu năm 1994, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại St. Gallen dời địa điểm thờ phượng Chúa hằng tháng đến địa điểm mới cho đến ngày nay, đó là Phòng Nhóm của Nhà Thờ Tin Lành Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstrasse 16, 9008 St. Gallen.

Năm 1995 Chúa cho một số đồng bào tiếp nhận Chúa, đó là Anh Trương Văn Hiến, Chị Reiniger Võ Xuân Lan, và Cô Lý Như Hà.

Tháng 12 năm 1996 Ông Bà Mục sư Ngô Bá Tạo dẫn dắt Anh Chị Trương Thanh Long đến với Chúa và sinh hoạt với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại St. Gallen. Ðến tháng 2 năm 2000, gia đình Anh Chị Trương Thanh Long rời khỏi Hội Thánh St. Gallen để thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Winterthur (ZH) với sự hiệp tác của gia đình Mục sư Triệu Thái Sơn và Truyền đạo Tình Nguyện Nguyễn Thái Hồng.

Năm 1997 Chúa đưa gia đình con cái Chúa đến St. Gallen, đó là gia đình Anh Chị Lais-Dương Thị Tấn Ðào. Tháng 10 năm 1997 Chúa cho 2 đồng bào tiếp nhận Chúa là Anh Nguyễn Văn Ðô và Cô Ðặng Thị Thu Hiền.

Năm 1998 Chúa cho Anh Phạm Văn Như tiếp nhận Chúa. Chúa cũng đưa một con cái Chúa từ VN đến St. Gallen, đó là Cô Dương Thị Bảy.

Tháng 10-1999 Chúa cho 1 đồng bào tiếp nhận Chúa là Cô Phạm Thị Chín.

Năm 2000 Chúa đưa một con cái Chúa là Anh Phạm Duy Thanh từ Thayngen (TG) đến nhóm với Hội Thánh.

Năm 2001 Chúa cho một số đồng bào tiếp nhận Chúa, đó là Cô Phạm Thị Tuyết, Anh Lương Minh Trí, và Chị Ðặng Tú Liên.

Năm 2002 Chúa đưa một gia đình con cái Chúa là gia đình Anh Chị Galanti Roberto và Hải Hà từ Thayngen (TG) đến nhóm với Hội Thánh. Chúa cũng cho 1 đồng bào tiếp nhận Chúa là Anh Trần Ngọc Khang.

Năm 2003 Chúa cho một số đồng bào tiếp nhận Chúa, đó là Anh Lý Thái Ðông, Anh Ngô Ðức Tuấn, Anh Phan Lâm Hòa, và Chị Nguyễn Thị Ngọc Liên. Chúa cũng đưa các con cái Chúa từ VN đến nhóm với Hội Thánh, đó là Cô Huỳnh Thị Bích Ngọc, và Chị Phạm-Mã Ái Mỹ.

Năm 2004 Chúa đưa một con cái Chúa từ VN đến St. Gallen, đó là Cô Huỳnh Ái Diễm.

Năm 2005 Chúa cho một số đồng bào tiếp nhận Chúa, đó là Anh Nguyễn Văn Phúc, Chị Phan Thị Mỹ Hạnh, Bà Khatik-Võ Thị Thuận, Anh Trần Chí, Chị Trần Ngọc Liên, Chị Trần Thị Lan, Cô Ngô Hoàn Kim Thủy, Anh Nguyễn Văn Anh, Chị Trần Thị Quế, Chị Phạm Ngọc Hiền, Ông Trần Hữu Phước, và Anh Huỳnh Văn Giang.

Năm 2006 Chúa cho 1 đồng bào tiếp nhận Chúa là Anh Trần Văn Hoàng.

Năm 2007 Chúa cho một số đồng bào tiếp nhận Chúa, đó là Cô Trần Thị Bé, Anh Nguyễn Văn Hòa, Chị Phạm Thị Thanh, và Chị Trần Thị Thanh Tâm. Chúa cũng đưa 1 con cái Chúa từ VN đến nhóm với Hội Thánh, đó là Chị Blasko Võ Thị Diệu Anh.

Năm 2008 Chúa đưa một con cái Chúa từ VN đến nhóm với Hội Thánh, đó là Anh Phạm Khắc Phục, và tháng 11-2008 Chúa cho Chị Ðào Thị Nhí và cháu Ðào Ý Nhi nhóm lại với Hội Thánh.

Năm 2009 Chúa cho 1 đồng bào tiếp nhận Chúa là Chị Ðào Thị Út, và tháng 05-2009 Chúa cho Anh Ðặng Ngọc Thêm nhóm lại với Hội Thánh.

Và bởi sự thương xót của Ðức Chúa Trời, từ đó cho đến ngày nay, Ngài vẫn còn tiếp tục ban ơn cứu rỗi cho những đồng hương Việt Nam tại St. Gallen và vùng phụ cận. Ðặc biệt trong tháng 9 và tháng 10 năm 2011 nầy, Chúa cho 2 đồng bào tiếp nhận Chúa tại St. Gallen, đó là Chị Nguyễn Thị Kim Khánh và Chị Nguyễn Thị Xuân Nhị.

Quả thật, ‘mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh’ (Công vụ 2:47), và Ngài sử dụng các tín hữu tại St. Gallen cách đặc biệt để góp phần gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ngài đã gìn giữ Hội Thánh của Ngài tại St. Gallen được đứng vững và phát triển bởi quyền năng của Ngài. Thật đúng như lời Chúa Giê-Xu đã phán: ‘Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó’ (Ma-thi-ơ 16:18).

Nhìn lại những năm tháng gieo giống thiên thượng tại vùng đất St. Gallen, thật Chúa là Ðấng làm cho Hội Thánh được phát triển bởi quyền năng của Ngài, đúng như lời của sứ đồ Phao-lô đã nói: ‘Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Ðức Chúa Trời là Ðấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm’ (I Cô-rinh-tô 2:6-8).

Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta hết lòng yêu mến Chúa và đồng tâm hiệp một để góp phần xây dựng và phát triển Hội Thánh của Chúa, thi hành Ðại Mạng Lịnh của Chúa Cứu Thế Giê-Xu: ‘Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người’ (Mác 16:15).

‘Nguyền xin vinh hiển về nơi Ðức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng! A-men’ (Rô-ma 16:27).

 

 

Paroisse protestante Servette-Vieusseux

Avenue Wendt 55

CH - 1203 Genève

Bản đồ


Mọi chi tiết xin liên lạc với Mục sư chủ tọa theo địa chỉ sau

Mục sư Ngô Bá Tạo

Chemin de la Scierie 45F

CH-2504 Biel/Bienne

Thụy-Sĩ


Điện thoại bàn: +41 32 365 33 36

Điện thoại di động: +41 79 673 44 28

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Paroisse réformée de St. Jacques

Avenue du Léman 26

CH - 1005 Lausanne

Bản đồ


Joomla templates by a4joomla