cập nhật: 29 tháng 5 2020

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ

THÔNG BÁO V/v NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Vì nguy cơ lây lan virus Covid19 vẫn còn, và phải chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ những quy định của Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (BAG), để bảo đảm vệ sinh, giữ khoảng cách tối thiểu, không được ca hát, dâng hiến, dự tiệc thánh, v.v…, trong sự nhóm họp Thờ Phượng Chúa, nên Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Thụy Sĩ gồm 4 Chi Hội St. Gallen, Aarau, Lausanne và Genève đã nhất trí quyết định tạm ngưng sự nhóm họp trong tháng 6-2020 và tái nhóm Thờ Phượng Chúa vào tháng 8-2020.

Hẹn gặp lại các Anh Chị Em tín hữu, và cầu xin Chúa ban thêm ơn sức mới và bình an cho các Anh Chị Em để tiếp tục phục vụ Chúa.

MS 


cập nhật: 30 tháng 4 2020

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Theo Quyết định của Liên Bang Thụy Sĩ kể từ hôm nay 30.04.2020 cho đến 08.06.2020, nên hạn chế họp mặt đông người để tránh nhiễm Virus Corona;

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ cũng tạm nghỉ Nhóm Thờ Phượng Chúa & Học KT kể từ nay cho đến 08.06.2020.

Tùy theo tình hình chung, đến ngày 08.06.2020 chúng ta sẽ có thông báo mới.

Cầu xin Chúa giữ gìn sức khỏe và công việc làm của các Anh Chị Em.

 

Trong Chúa Cứu Thế,

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ 


cập nhật: 13 tháng 3 2020

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Theo Quyết định của Liên Bang Thụy Sĩ kể từ hôm nay 13.03.2020 cho đến 30.04.2020, nên hạn chế họp mặt đông người để tránh nhiễm Virus Corona;

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ cũng tạm nghỉ Nhóm Thờ Phượng Chúa & Học KT kể từ nay cho đến 30.04.2020.

Tùy theo tình hình chung, đến đầu tháng 5.2020 chúng ta sẽ có thông báo mới.

Cầu xin Chúa giữ gìn sức khỏe và công việc làm của các Anh Chị Em.

 

Trong Chúa Cứu Thế,

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ 

Joomla templates by a4joomla