cập nhật: 28 tháng 12 năm 2020

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ 

THÔNG BÁO V/v TÁI NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh trong năm 2021 sẽ có thể hoạt động lại như thường lệ.

Trong Chúa Cứu Thế,

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ 


cập nhật: 31 tháng 7 năm 2020

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ

THÔNG BÁO V/v TÁI NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA

TỪ THÁNG 8-2020 CHO ĐẾN CUỐI NĂM 2020

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Vì nguy cơ lây lan virus Covid19 đang gia tăng tại Thụy sĩ, và phải chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ những quy định của Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (BAG), nên kể từ tháng 8-2020 cho đến cuối năm 2020, chúng ta tạm thời thực hiện những việc sau đây, cho đến khi có quyết định mới của Liên Bang Thụy Sĩ:

  • 4 Chi Hội St. Gallen, Aarau, Lausanne và Genève tạm thời không nhóm chung hoặc nhóm thông công (Tốt nhứt, tín hữu thuộc Chi Hội nào thì nhóm lại tại Chi Hội đó, cũng không có Nhóm Thông Công Thanh Niên hoặc Thông Công Thiếu Nhi).
  • Mỗi tín hữu phải mang theo khẩu trang cá nhân để sử dụng trong khi thờ phượng Chúa.
  • Ban Chấp Hành mỗi Chi Hội nên cử ra một người chuẩn bị sẵn 1 chai nước rửa tay và 1 hộp khẩu trang (dự phòng cho tín hữu nào chưa có chuẩn bị khẩu trang). Khi bắt đầu giờ nhóm, MS sẽ thông báo thêm vài chi tiết cần thiết, chẳng hạn như chụp hình định vị những người tham dự, lối ra và lối vào phòng nhóm, v.v…
  • Phòng nhóm phải sắp ghế ngồi giữ khoảng cách tối thiểu 1m5 - 2m.
  • Chương trình nhóm không có Ban hát (có thể chiếu bài hát và nghe tiếng hát), không có Lễ Tiệc Thánh, không có Bữa ăn thông công.
  • Có thể Dâng hiến sau khi Tất lễ, bằng cách mỗi người lần lượt đi lên dâng tiền vào hộp tiền dâng để sẵn trên tòa giảng, rồi bước ra ngoài phòng nhóm.

Ước mong mỗi chúng ta cố gắng thực hiện những quy định của Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (BAG) để tránh nguy cơ lây lan bịnh, hầu chúng ta có thể được tiếp tục nhóm thờ phượng Chúa. Hẹn gặp lại các Anh Chị Em tín hữu, và cầu xin Chúa ban thêm ơn sức mới và bình an cho các Anh Chị Em để tiếp tục phục vụ Chúa.

Trong Chúa Cứu Thế,

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ 


cập nhật: 29 tháng 5 năm 2020

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ

THÔNG BÁO V/v NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Vì nguy cơ lây lan virus Covid19 vẫn còn, và phải chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ những quy định của Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (BAG), để bảo đảm vệ sinh, giữ khoảng cách tối thiểu, không được ca hát, dâng hiến, dự tiệc thánh, v.v…, trong sự nhóm họp Thờ Phượng Chúa, nên Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Thụy Sĩ gồm 4 Chi Hội St. Gallen, Aarau, Lausanne và Genève đã nhất trí quyết định tạm ngưng sự nhóm họp trong tháng 6-2020 và tái nhóm Thờ Phượng Chúa vào tháng 8-2020.

Hẹn gặp lại các Anh Chị Em tín hữu, và cầu xin Chúa ban thêm ơn sức mới và bình an cho các Anh Chị Em để tiếp tục phục vụ Chúa.

MS 


cập nhật: 30 tháng 4 năm 2020

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Theo Quyết định của Liên Bang Thụy Sĩ kể từ hôm nay 30.04.2020 cho đến 08.06.2020, nên hạn chế họp mặt đông người để tránh nhiễm Virus Corona;

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ cũng tạm nghỉ Nhóm Thờ Phượng Chúa & Học KT kể từ nay cho đến 08.06.2020.

Tùy theo tình hình chung, đến ngày 08.06.2020 chúng ta sẽ có thông báo mới.

Cầu xin Chúa giữ gìn sức khỏe và công việc làm của các Anh Chị Em.

Trong Chúa Cứu Thế,

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ 


cập nhật: 13 tháng 3 năm 2020

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Theo Quyết định của Liên Bang Thụy Sĩ kể từ hôm nay 13.03.2020 cho đến 30.04.2020, nên hạn chế họp mặt đông người để tránh nhiễm Virus Corona;

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ cũng tạm nghỉ Nhóm Thờ Phượng Chúa & Học KT kể từ nay cho đến 30.04.2020.

Tùy theo tình hình chung, đến đầu tháng 5.2020 chúng ta sẽ có thông báo mới.

Cầu xin Chúa giữ gìn sức khỏe và công việc làm của các Anh Chị Em.

Trong Chúa Cứu Thế,

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ 

Joomla templates by a4joomla