Warning: curl_setopt_array(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /home/www/web4/html/libraries/joomla/http/transport/curl.php on line 182
Nguon Song - Lời Mở Đầu

Các Anh Chị Em tín hữu thân mến,

Theo Quyết định của Liên Bang Thụy Sĩ kể từ hôm nay 13.03.2020 cho đến 30.04.2020, nên hạn chế họp mặt đông người để tránh nhiễm Virus Corona;

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ cũng tạm nghỉ Nhóm Thờ Phượng Chúa & Học KT kể từ nay cho đến 30.04.2020.

Tùy theo tình hình chung, đến đầu tháng 5.2020 chúng ta sẽ có thông báo mới.

Cầu xin Chúa giữ gìn sức khỏe và công việc làm của các Anh Chị Em.

 

Trong Chúa Cứu Thế,

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thụy Sĩ 

Joomla templates by a4joomla