Tháng 12 năm 2017

Lễ Giáng Sinh

Lausanne
Thờ Phượng Chúa  
03.12.2017 13.00 giờ
Aarau
Thờ Phượng Chúa  
10.12.2017 13.00 giờ
Genève
Thờ Phượng Chúa  
17.12.2017 13.00 giờ
St. Gallen
Thờ Phượng Chúa  
24.12.2017 13.00 giờ
Joomla templates by a4joomla